dijous, 4 de juny de 2015

Summer is coming!

Our P4 - P5 students had a lot of fun yesterday. They cut and played a memory game about summer!

Els nostres alumnes de P4 i P5 s'ho van passar molt bé ahir. Van retallar i jugar a un joc de memòria sobre l'estiu!Healthy Life

Last week our 3rd and 4th of Primary students prepared a portfolio titled "Healthy Life". They did different worksheets in which they learnt new vocabulary on healthy diet and good and bad habits. Look at the result!

La setmana passada els nostres alumnes de 3r i 4t de primària van preparar un dossier titulat "Vida Sana". Els alumnes van fer diferents activitats en les que van aprendre nou vocabulari relacionat amb una dieta sana i bons i mals hàbits.
Mireu el resultat!