dimecres, 28 d’octubre de 2015

It's Halloween!

Today, our students from P4 an P5 have discovered the English tradition of Halloween. They have learned some  new vocabulary and made a scary spider to decorate their houses for this Holiday. Look how happy they are!

Avui els alumnes de P4 i P5 han descobert la trradició anglesa de Halloween. Han après nou vocabulari i han fet una aranya esgarrifosa per a decorar les seves cases per aquesta festa. Mireu què contents estan!Elmer the elephantLast week, our students in P4 and P5 watched and listened to the tale Elmer the elephant. They painted new friends for him using and learning all the different colours. They were very happy with the results!

La setmana passada els nostres alumnes de P4 i P5 van veure i escoltar el conte de Elmer the elephant. A més a més, van pintar nous amics per a ell, tot utilitzant i aprenent els diferents colors. Al final estaven molt contents amb els resultats!