dimarts, 26 de gener de 2016

Christmas Memory Book

The first week after Christmas, our 3rd and 4th primary students from the group of Tuesdays and Thursdays from 14 to 15h, and our 5th and 6th of primary students from the group of Mondays and Wednesdays from 17 to 18h have created their own Christmas Memory Book explaining their best moment of these holidays! 

Well done!

La primera setmana després de les vacances de nadal, els nostres alumnes de 3r i 4t de primària del grup de dimarts i dijous de 14 a 15h, i els alumnes de 5è i 6è de primària del grup de dilluns i dimecres de 17 a 18h han creat el seu propi Llibre de Memòries de Nadal, on han explicat el seu millor moment d'aquestes vacances!

Ben fet!

Christmas Activities

Our 3rd and 4th primary students, from the Tuesday-Thursday 14-15h's group, created their own Christmas decorations!

Els nostres alumnes de 3r i 4t de primària del grup de dimarts i dijous de 14 a 15h van crear les seves propies decoracions de nadal!Our 5th and 6th primary students, from the Monday-Wednesday 17-18h's group, listened to a famous Christmas song and filled in the missing words. They did it really well!


Els nostres alumnes de 5è i 6è de primària del grup de dilluns i dimecres de 17 a 18h van escoltar una cançó de nadal famosa i van omplir els buits amb les paraules que hi faltaven. Ho van fer molt bé!


                                         Then we all sang another carol altogether!

Finalment, vam cantar una altra nadala tots junts!


Christmas Carol

Our group of students of 3rd and 4th of Primary from Monday-Wednesday from 17 to 18h also prepared a Christmas Carol before Christmas and after rehearsing it, together with a little dance, here we have the result!

El nostre grup d'alumnes de 3r i 4t de primària del grup de Dilluns i Dimecres de 17 a 18h també va preparar una nadala durant la setmana abans de nadal. Després d'assajar-la, juntament amb un petit ball, aquí tenim el resultat!


dilluns, 25 de gener de 2016

The 12 days of Christmas

Our students from 3rd and 4th of Primary from the Monday-Wednesday 14-15h's group were learning a traditional Christmas Carol during the last week before Christmas holidays called The 12 Days of Christmas. This involved learning some new vocabulary, but in particular focused on pronunciation, especially the "i" sound in "piper", the "u" sound in "drummer" and the "r" sound in "bird". They practised with a card game and with a worksheet, and after a rehearsal here we have the result!


Els nostres alumnes de 3r i 4t de primària del grup de dilluns i dimecres de 14 a 15h van aprendre una nadala tradicional anglesa, The 12 Days of Christmas, durant la última setmana abans de les vacances de Nadal. Aquesta activitat no només incloïa cantar una cançó, sinó aprendre i treballar nou vocabulari, i en particular, estava enfocada en la pronunciació, especialment, del so de la "i" en la paraula "piper", el so de la "u" en la paraula "drummer" i el so de la "r" en la paraula "bird". Els alumnes van practicar amb un joc de cartes i amb una fitxa, i després de l'assaig, aquí tenim el resultat!